Slide background

RDM Ticaret

RDM Ticaret, dünya çapında farklı ürün gruplarıyla dikkat çeken
bir dış ticaret firmasıdır. Uzmanlık alanlarımız; tarım ürünleri,
metaller ve mineraller ile petrokimyasal ve polimerlerdir.

Slide background

RDM Ticaret

RDM Ticaret, dünya çapında farklı ürün gruplarıyla dikkat çeken
bir dış ticaret firmasıdır. Uzmanlık alanlarımız; tarım ürünleri,
metaller ve mineraller ile petrokimyasal ve polimerlerdir.

Slide background

RDM Ticaret

RDM Ticaret, dünya çapında farklı ürün gruplarıyla dikkat çeken
bir dış ticaret firmasıdır. Uzmanlık alanlarımız; tarım ürünleri,
metaller ve mineraller ile petrokimyasal ve polimerlerdir.

Slide background

RDM Ticaret

RDM Ticaret, dünya çapında farklı ürün gruplarıyla dikkat çeken
bir dış ticaret firmasıdır. Uzmanlık alanlarımız; tarım ürünleri,
metaller ve mineraller ile petrokimyasal ve polimerlerdir.

Bitkisel Kaynaklı Hammaddeler

DDGS(distillers dried grains with solubles) kurutulmuş damıtık mısır

ddgsSüt ineği beslemesinde çok iyi bir protein kaynağıdır.İyi kaliteli bir DDGS’in protein içeriği, tipik olarak KM bazında %30’un üzeridedir.DDGS içeren rasyonlar,birçok durumda, protein kaynağı olarak soya küspesi içeren rasyonlar kadar, hatta daha yüksek süt üretimi sağlamaktadır.Süt inekleri için çok iyi bir enerji kaynağıdır.DDGS mısırdan daha fazla enerji içerir. Ayrıca, mısır nişastasının hemen hemen tamamı fermentasyon sürecinde etanole dönüştüğü için DDGS’in yağ ve selüloz konsantrasyonu mısırınkine nispetle üç kat artmıştır.Büyükbaşlar için yüksek sindirilebilirliğe sahip bir selüloz kaynağı teşkil eder ve mısır kullanımına nazaran sindirim rahatsızlıklarını azaltır. DDGS’in içerdiği yüksek sindirilebilirlikteki selüloz, süt ve besi diyetlerindeki kaba ve kesif yemlerin kısmi ikamesine de imkan tanır.